ساعت ۱۱:۳۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٧/۸  کلمات کلیدی: شعر

خدایا

تو از کودوم قصه ای ..........که خواستنت عادت ِ

نبودنت فاجعه

بودنت امنیت ِ

تو از کودوم سرزمین ...........تو از کودوم هوایی

که از قبیله ی من

یه آسمون جدایی....