ساعت ۱۱:۳٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٧/۱۳  کلمات کلیدی: جملات کوتاه

حرف ها بود برای گفتن........ اما وقتی دیدن سنگفرش ها را ترجیح دادی ، زبانم که نه ذهنم بند آمد...

دیدن تو که دستانت را به هم گره کرده ای و به آغوش گرفته ای ، مرا می ترساند...... از حرفی که در پشت دستانت پنهان کرده ای ..