ساعت ۱۱:٤۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٧/۱۳  کلمات کلیدی: داستان

گاهی آدمها فقط می خواهند شنیده شوند ، حرف بزنند و گفته شوند. روبروی هم بنشینند و یا روی نیمکت پارکی و کلمات را بریزند در قالب جمله ... بشوند دردی که درمانش شنونده است همین ... الزامن نباید برای التیام دردهایشان کاری کنی یا چیزی بگویی فقط باید گوش دهی تا خود را خالی کند!


آدمی با شنیده شدن هم درمان می شود ، تبش فروکش می کند و دردش التیام می یابد ... هرچند در مه غلیظی که بینمان را فرا گرفته سرگردانیم ...

بگذریم ...