ساعت ۱٢:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٩/۱٩  کلمات کلیدی: شعر

 در دیاری که در او نیست کسی یار کسی 
کاش یارب که نیفتد به کسی،کار کسی
 
هر کس آزار من زار پسندید ولی 
نپسندید دل زار من آزار کسی

 

شهریار