ساعت ۱٠:۱٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٩  کلمات کلیدی: شعر

کودک که بودم
وقتی زمین می خوردم
مادرم من را می بوسید
تمام دردهایم از یادم می رفت.
چند روز پیش زمین خوردم
دردم نیامد اما
این بار
تمام بو سه های مادرم
یادم آمد.

 

بهرنگ قاسمی