هیچ کلامی بدون لحن نمی شود و هیچ لحنی هم خالی از منظور نیست و طبیعتا هر منظوری برای فهمیده شدن نیازمند لحن مناسب خود است.

مشکل بعضی نوشته ها این است که وقتی لحن را میریزی در حلقومش، می گیرد راه نفس های احساس را... کلماتی ریخته در قالب جمله می ماند و خواننده ای که احساسشان نمی کند.

 

+ نامه، پیامک و دیگر چیزهای گیر کرده در گوشه کناری.

/ 0 نظر / 2 بازدید