دلم تنگ می شود گاهی

دلم تنگ می شود، گاهی

برای حرف های معمولی

برای حرف های ساده

برای "چه هوای خوبی!"،

"دیشب شام چی خوردی؟"

.....

و چه قدر خسته ام از "چرا؟"

از "چه گونه!"

خسته ام از سوال های سخت،

پاسخ های پیچیده

ازکلمات سنگین

فکرهای عمیق

پیچ های تند

نشانه های بامعنا، بی معنا

 

.....

دلم تنگ می شود، گاهی

برای

یک "دوستت دارم" ساده

دو "فنجان قهوه ی داغ"

سه "روز" تعطیلی زمستان

چهار "خنده ی" بلند

و

پنج "انگشت" دوست داشتنی ...

/ 0 نظر / 4 بازدید