در میانِ من و تو
فاصله هاست ..

گاه می اندیشم
می توانی
تو به لبخندی
این فاصله را
برداری ...

حمید مصدق

/ 1 نظر / 23 بازدید
گلسا

میتوانی تو به لبخندی این فاصله را برداری .... ___________________ بسیار عالـــــــــــــــــی[گل]