باید فرصت داد

آدم یعنی خطا ، یعنی اشتباه.
یعنی اشتباه می کنم چون از ابتدا همه چیز را نمی دانم ، اشتباه می کنم چون باید تجربه کنم ، اشتباه می کنم تا ....
باید فرصت داد.اولین اشتباه آخرین اشتباه نیست. زندگی مثل بندبازی روی طناب نیست که پایت اگر کج رفت دودمانت به باد فنا رود.

زندگی یعنی کودکی که می خواهد گام بردارد و هر درنگی به زمین می افتد . به آدمها فرصت دهید. به زندگی فرصت دهید ...

/ 1 نظر / 3 بازدید
sima

آدم یعنی خطا ، یعنی اشتباه. به آدمها فرصت دهید. به زندگی فرصت دهید ... [گل][گل][گل][گل][گل]