تو اگر می دانستی
تو اگر می دانستی
که چه زخمی دارد
خنجر از دستِ عزیزان خوردن
از منِ خسته نمی پرسیدی
آه ای مرد چرا تنهایی ..؟

ایرج جنتی عطایی

/ 1 نظر / 14 بازدید
ستايش

ﮐـﺴـﯽ ﭼـﻪ ﻣـﯽ ﺩﺍﻧــﺪ ؟ ! ﺷﺎﯾﺪ ﺭﻭﺯﯼ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻝ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺧﻮﺏ ﺷﻮﺩ ... ﻫــﻮﺍ ﺧـــﻮﺏ ﺷـــﻮﺩ ... ﻋــﺸــﻖ ﺧــﻮﺏ ﺷــﻮﺩ ... ﻭ ﺗـــــﻮ ... ﺧــــﻮﺏ ﻣــﻦ ﺷـــﻮﯼ ...