کسی که واقعا پشیمون هست رو ببخشید. نبخشید خدا قهرش میگیره ها...

حالا از ما گفتن بود..

/ 4 نظر / 26 بازدید
...

اگه چند بار بخشیدی و باز اشتباهشو تکرار کرد باید بخشید؟فکر کنم این دفعه خدا باید از اون قهرش بگیره که از اشتباهاتش عبرت نمیگیره

بعضی وقتا نمیشه بخشید به خدا نمیشه بخشید خوش به حالتون که راحت میبحشید بعضیا هم میدونن کارشون اشتباهه هم میدونن فرجه هاش رو به اتمامه هم میدونن منت گذاشتی سرش هم میدونن بزرگواری کردی ولی باز اشتباهشونو تکرار میکنن خدا عادله هرجایی قهرش نمیگیره

دیگوکسین

کدوم اسما؟!

دیگوکسین

بی خیال بی خیال ولی حس میکنم اشتباه گرفتید من فقط با همین اسم نظر میدم فقط همین اسم نه شما و نه مخاطیبنتونو میشناسم