ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻢ
ﭼﺮﺍ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺻﺪﺍ ﮐﺮﺩﻡ
ﻫﺮ ﮐﺲ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻢ
ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﺧﻢ ﮐﻮﭼﻪ ﮔﻢ ﺷﺪ !!

ﺍﺣﻤﺪﺭﺿﺎ ﺍﺣﻤﺪﯼ

/ 4 نظر / 19 بازدید
گروه اينترنتي آلفا

عضويت در جذابترين گروه اينترنتي ايران همراه با جايزه نقدي براي اعضا http://alpha20.mihanblog.com/extrapage/hadiehshop

پردرد

هرگز نفهمیدم فراموش کردن درد داشت یافراموش شدن به هرحال دارم فراموش میکنم فراموش شدنم را

دیگوکسین

خود را به زوذ در قلب کسی نچپانید ...جا نمیشود ...مچاله میشوید فقط