بگذاریم

بگذاریم هر کی به هرکی ، هرچه دلش خواست بگوید ...


یکی می گوید دوستت دارم


آن یکی شاید بگوید پدرت را ...


خودشان می دانند.


بگذاریم هرکی هرچه دلش خواست بگوید.


چند بار که بگوید پدرت را...


آخر می فهمد که باید بگوید دوستت دارم را


حتی اگر پدرت را!

/ 0 نظر / 4 بازدید