گاهی آدمها فقط می خواهند شنیده شوند ، حرف بزنند و گفته شوند. روبروی هم بنشینند و یا روی نیمکت پارکی و کلمات را بریزند در قالب جمله ... بشوند دردی که درمانش شنونده است همین ... الزامن نباید برای التیام دردهایشان کاری کنی یا چیزی بگویی فقط باید گوش دهی تا خود را خالی کند!


آدمی با شنیده شدن هم درمان می شود ، تبش فروکش می کند و دردش التیام می یابد ... هرچند در مه غلیظی که بینمان را فرا گرفته سرگردانیم ...

بگذریم ...

/ 1 نظر / 2 بازدید
امیر محمد

گاهی ادمها دلشان یک امید واهی میخواهد یک درست میشود الکی ..... اگر ارام نگیرند با این اخری دیگر اشکشان بند می اید: خدا بزرگ است... بزرگتر از مشکلات تو...