حواست هست همینطوری دارد می رود و هیچ نمی ایستد از رفتن.. زندگی را می گویم!

روزها هرکدام آبستن خاطره ای هستند. هرکدام طعم خود را دارد. هرکدام رنگ خود را دارد، شبیه به رنگین کمان عصر یک روز بارانی، خاطره را هم نمی شود جدا کرد.

ما همه را فراموش کرده ایم... می گویم یادمان رفته است که گاهی از زندگی مرخصی بگیریم و دمی به دم هم دم دهیم تا این بازدم خسته من که دمش پیشتر ک از نفس های تو ریخته، آرام بگیرد.

ما همه را فراموش کرده ایم..

/ 0 نظر / 3 بازدید