کسی را دوست بدار که "دوستت دارد", حتی اگر غلام درگاهت باشد؛
و دست بکش از دوست داشتن کسی که "دوستت ندارد"،حتی اگر سلطان قلبت باشد...
فراموش نکن که "زمان" آدم وفادار را مشخص می کنه نه "زبان"....

الهی قمشه ای

/ 1 نظر / 22 بازدید
عيسي

دمت گرم اي ول