زیباترین آدم‌هایی که می‌شناسیم کسانی هستند که شکست، رنج، مبارزه، و خسران را شناخته‌ و راه خود را از اعماق یافته‌اند. این افراد قدردان زندگی‌اند و نسبت به آن حساسیت و درکی دارند که آنها را از همدردی، مهربانی، وعشقی عمیق سرشار می‌کند. 
آدم های زیبا اتفاقی به وجود نمی‌آیند.


الیزابت کوبلر راس

/ 0 نظر / 14 بازدید