گر نمی توانی پرواز کنی، بِدو
اگر نمی توانی بدَوی، راه برو
اگر نمی توانی راه بروی، سینه خیز برو
اما هر کاری که می کنی
حرکتت را رو به جلو ادامه بده ...

مارتین لاتر کینگ  - ترجمه: سیدمحمد مرکبیان

 

/ 0 نظر / 14 بازدید