این خیابانهای لعنتی
پا می هند به رفتنت
امـــا
تـــــو
نــــــرو ....

بهمن فاطمی

/ 1 نظر / 14 بازدید
پردرد

ماه هاست فراموش کرده ام خاطراتش را هم/ ولی نمی دانم دستانم چرا هنوز به نوشتن نامش ذوق می کنند