حیاط خلوت

گفتی برای اینکه بگویی هستی  ,نباید میرفتی..

گفتم چگونه بگویم..؟!

چگونه بگویم که جابه جایی من , حرکت من است نه هجرت و جدایی..

من حرکت میکنم که از تو بنویسم،

که تو را از تمام زاویه های تمام منظره هایت دیده باشم.

/ 0 نظر / 3 بازدید