هیچ وقت یکی را با همه ی ﻭﺟﻮﺩﺕ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪﺑﺎﺵ!
ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﻮﺩﺕﻧﺪﺍﺭﯼ...

هاروکی موراکامی

/ 2 نظر / 18 بازدید
بآنو...

دقیقا . شدیدا موافقم... اما همیشه اینجوری نمیشه...[گل]

اراد

حتی برکه ای کوچک هم نیستم که قرص ماه خوبم کند تب تو گرفته ام ، پزشک چه میداند ویرووس نبودنت را ؟