ایکاش میشد به جای اینکه چیزی بگی دستش را بگیری، ببری، نشونش بدی و بگی،

ببین کارتو........تا ببینه ...تا شاید بدونه . تا شاید گوش کنه.

ایکاش میشد کسی بیاد دستت رو بگیره، ببره، نشونت بده که کجا رو اشتباه اومدی. که باید چیکار کنی.

ایکاش میشد...

/ 0 نظر / 3 بازدید