گاهی وقت‌ها
دلت می‌خواهد با یکی مهربان باشی
دوستش بداری
و برایش چای بریزی

گاهی وقت‌ها
دلت می‌خواهد یکی را صدا کنی
بگویی سلام،
می‌آیی قدم بزنیم؟

گاهی وقت‌ها
دلت می‌خواهد یکی را ببینی
بروی خانه بنشینی فکر کنی
و برایش بنویسی

گاهی وقت‌ها...
آدم چه‌چیزهایِ ساده‌ای را
ندارد...!

افشین صالحی

/ 1 نظر / 10 بازدید
دیگوکسین

گاهی دلت بهانه هایی می گیرد که خودت هم انگشت به دهان میمانی.........................