# جملات_کوتاه

این روزها..

این روزها... در دست‏رس نیست دست‏هایت و دست من نمی‏رسد به رسیدن به دست‏هایت در دست‏رس نیستی و دست‏هایم نمی‏رسد به آن سوی سیم که برسد دستم به دست‏هایت در دست‏رس نیست هیچ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید