به اندازه لیاقت و ظرفیت آدم ها به آن ها محبت کن چون آن ها 
دچار توهم ، 
خود بزرگ بینی ، 
دل زدگی ، 
جو زدگی 
ارتفاع زدگی ، 
دریا زدگی ، 
سرگیجه و سپس 
حالت تهوع خواهند شد 
و زمانی که حتی نمی توانند ادای خوب بودن تو را در بیاورند 
از تو کینه به دل خواهند گرفت و شروع به رفتار نامعقول خواهند کرد ! 
آرام آرام محبت کن 
و اگر ناسپاسی دیدی آرام آرام خارج شو ، 
انگار نه انگار که از اول بودی ...

نسرین بهجتی

/ 1 نظر / 14 بازدید
دیگوکسین

مصرف بیش از حد احترام باعث "اختلالات روانی" طرف مقابل و "اختلالات عصبی" شما میگردد لطفا در میزان مصرف دقت کنید